COVID II

25. března 2020 Ing. Renata Valešová

COVID II. se jmenuje program, který schválila vláda. Ta se každý den intenzivně zabývá ekonomickými dopady pandemie koronaviru a následky mimořádných opatření, které bylo naprosto nezbytné přijmout. Program COVID II. tak počítá s tím, že by pákovým efektem prostřednictvím úvěrů od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB), podnikatelé měli k dispozici až 30 miliard korun.

Konkrétní podpora, kterou už MPO domluvilo se sociálními partnery spočívá tedy v již dříve schváleném programu bezúročných půjček prostřednictvím Úvěru COVID I. s ročním odkladem splátek. MPO je připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Žádat o ně bylo možné od 16. března 2020, alokováno bylo 5 miliard Kč. Bližší podrobnosti je možno najít pod odkazem: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/.

Program COVID II. Vláda ČR schválila ve čtvrtek 19. března 2020. I v tomto případě je současná alokace 5 miliard Kč. COVID II. ještě více reaguje na průběžně avizované potřeby podnikatelů. V tomto případě bezúročné půjčky s ročním odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč. Zde se jedná o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30 miliard korun. Podrobnější informace lze nalézt pod odkazem: https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/.


Vláda ČR i nadále pracuje na zmírnění dopadu současné krize i na osoby samostatně výdělečně činné s tím, že i ony by mohly čerpat finanční prostředky jako ošetřovné na děti po dobu uzavření škol či při ošetřování člena rodiny. Finální podobu a systém podávání a zpracovávání žádostí, které by přijímaly obecní živnostenské úřady, již ve zrychleném řízení schválil Parlament ČR a již se čeká jen na dokončení legislativního procesu. Na urychlené schválení mimo jiné také čekají návrhy na odsunutí spuštění další vlny EET a prominutí plateb sociálního a zdravotního pojištění.