COVID-19

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 6/2020 a 7/2020

S účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 na území kraje dojde k omezení provozu různých typů škol a školských zařízení.

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 5/2020

S účinností od 23. září 2020 od 0:00 hodin do 23. října 2020 do 23:59 hodin se na území okresu Plzeň-město zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole.

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 4/2020

S účinností od 23. září 2020 se všem osobám na území okresu Plzeň-město a Plzeň-jih zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, na hromadných akcích konaných ve venkovních prostorech a s účastí přesahujících ve stejný čas 100 osob.

Doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje v boji s COVID-19

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje vyzývá obyvatele Plzeňského kraje k nepodceňování nastalé situace vzniklé šířením COVID-19 a k dodržování všech státem i krajem přijatých opatření.

Krizový štáb řešil epidemiologickou situaci v kraji

K operativní schůzce se ve středu 9. září 2020 sešel Krizový štáb Plzeňského kraje na základě zhoršující se epidemiologické situace v zemi. Situaci v kraji hodnotí hygienici jako poměrně klidnou, projednávala se případná opatření v případě zvýšení počtu nakažených.