COVID-19

06. dubna 2020

Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje

Rozhodnutí hejtmana k řešení situace osob, kterým byla nařízena karanténní opatření.

12. března 2020

Bližší informace pro oblast sociálních služeb

Informace jsou průběžně uveřejňovány na portále sociálních služeb https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/

26. března 2020

Rychlá grantová výzva pro nestátní neziskové organizace pomáhající seniorům

Nadace Karel Komárek Family Foundation, se rozhodla reagovat na současnou krizovou situaci ve společnosti v souvislosti pandemii koronaviru a vypsala tzv. rychlé granty pro nestátní neziskové organizace, které pomáhají seniorům.

18. března 2020

Souhrnné stanovisko MPSV k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření

Stanovisko je vydáno jako metodické doporučení na základě dotazů krajských a obecních úřadů a osob pověřených výkonem sociálně-právní ochrany dětí k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou. V této situaci je nezbytné postupovat v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 9 odst. 4 písm. b) (podrobné informace jsou uvedeny v příloze).