COVID-19

Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje

Rozhodnutí hejtmana k řešení situace osob, kterým byla nařízena karanténní opatření.

Bližší informace pro oblast sociálních služeb

Informace jsou průběžně uveřejňovány na portále sociálních služeb https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/

Rychlá grantová výzva pro nestátní neziskové organizace pomáhající seniorům

Nadace Karel Komárek Family Foundation, se rozhodla reagovat na současnou krizovou situaci ve společnosti v souvislosti pandemii koronaviru a vypsala tzv. rychlé granty pro nestátní neziskové organizace, které pomáhají seniorům.