COVID-19

Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje

Rozhodnutí hejtmana k řešení situace osob, kterým byla nařízena karanténní opatření.

Rychlá grantová výzva pro nestátní neziskové organizace pomáhající seniorům

Nadace Karel Komárek Family Foundation, se rozhodla reagovat na současnou krizovou situaci ve společnosti v souvislosti pandemii koronaviru a vypsala tzv. rychlé granty pro nestátní neziskové organizace, které pomáhají seniorům.