COVID-19 - Plzeňský kraj vyzývá dobrovolníky ze všech oblastí

13. března 2020 Kateřina Majerová

Výzva pro dobrovolníky ze všech oblastí možné pomoci

Oblast zdravotnictví

Plzeňský kraj v této mimořádné situaci související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě, vyzývá všechny osoby způsobilé k samostatnému výkonu zdravotnického povolání (lékaře, zubní lékaře, farmaceuty) nebo způsobilé k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nelékařského povolání bez přímého vedení a odborného dohledu podle jiných právních předpisů (např. všeobecné sestry, dětské sestry, praktické sestry a další), které nejsou zaměstnané ve zdravotnických zařízeních, aby se v této mimořádné a nelehké době spolupodílely na poskytování zdravotních služeb a přispěly tak k ochraně zdraví všech občanů České republiky.

Šití roušek

Do evidence dobrovolníků v odkazu níže se mohou registrovat také dobrovolníci k šití roušek, při registraci je nutné označit zařazení jako "ostatní" a do poznámky uvést, zda chcete přivézt materiál a poté zajistit i svoz ušitých roušek, nebo máte roušky již ušité a chcete zajistit svoz těchto roušek.

Doručení ušitých roušek

Pokud nejste v evidenci dobrovolníků na našem webu a máte přesto ušité roušky, můžete je doručit na Krajský úřad Plzeňského kraje na vrátnici. Pokud je to pro vás komplikace, využijte webovou evidenci dobrovolníků viz pokyny výše.

Ostatní oblasti pomoci

Pokud patříte mezi ty, kteří mohou pomoci s rozvozem nutných nákupů, pomoci s distribucí zboží, materiálů nebo třeba s venčením pejsků těm, kteří sami nemohou, využijte formulář níže, kategorie "ostatní". Do poznámky uveďte, jakou pomoc můžete poskytnout a kde.

Kontakty výše uvedených dobrovolníků budou shromažďovány do databáze (viz odkaz níže). Nově je databáze členěna také na oblast Plzeň město a Plzeňsko. Databáze je ve spolupráci s neziskovými organizacemi využita pro aktuální požadavky.

Evidence dobrovolníků - COVID 2019