COVID-19

Přístupy do rezervačních systémů odběrových míst k testování na onemocnění COVID-19

Zjednodušení přístup do rezervačních systémů odběrových míst, které se v Plzeňském kraji zabývají testováním na onemocnění COVID-19 (PCR nebo antigenní testy).

Seznam poskytovatelů v Plzeňském kraji - mobilní testovací týmy

Seznam mobilních poskytovatelů, kteří mají Povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení na území Plzeňského kraje k provádění testování na přítomnost antigenu COVID-19.

Společná výzva lékařům a zdravotníkům

Společná žádost a prosba o zapojení lékařů a zdravotníků hejtmanky Plzeňského kraje, ředitele Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, Krajského koordinátora intenzivní péče a přednosty KARIM FN Plzeň, ředitele FN Plzeň a Nemocnic Plzeňského kraje a.s. Výbor Regionu ČAS se k této výzvě také připojuje.

Pracovní povinnost zdravotníků k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče

Dle Usneseni Vlády České Republiky ze dne 3. března 2021 č. 247 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu.

Zaznamenání očkování pro praktické lékaře proti onemocnění COVID-19 v ISIN

Návod při ručním zaznamenáním očkování do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN očko) a je určen výhradně pro praktické lékaře, kteří začnou provádět očkování od 1.3.2021.