COVID-19

Doporučení k očkování proti onemocnění covid-19 pro sezónu 2023-24

I když se vývoj epidemiologické situace ve výskytu covid-19 za poslední tři roky významně změnil a covid-19 již dále není Světovou zdravotnickou organizací (WHO) klasifikován jako ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, očkování stále představuje základní preventivní nástroj v ochraně před závažným průběhem onemocnění, hospitalizací a úmrtím. Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo doporučení k očkování proti covid-19 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

Očkujeme se pro život beze strachu

Očkování proti covidu-19 chrání před těžkým průběhem onemocnění. V příloze naleznete brožuru Ministerstva zdravotnictví ČR obsahující všechny důležité informace o očkování a přeočkování proti covidu-19.

Očkovací místa proti onemocnění covid-19 v Plzeňském kraji

V textu článku níže naleznete aktuální seznam očkovacích míst proti onemocnění covid-19 v Plzeňském kraji. Více informací naleznete odkazech v jednotlivých zařízení.

Seznam poskytovatelů v Plzeňském kraji - mobilní testovací týmy

Seznam mobilních poskytovatelů, kteří mají Povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení na území Plzeňského kraje k provádění testování na přítomnost antigenu COVID-19.

Očkovací portál občana

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování. Tento očkovací portál, který je součástí modulu „Očko“ Informačního systému infekčních nemocí, hodlá v budoucnu nabídnout kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti infekčním nemocem.