COVID-19

Seznam poskytovatelů v Plzeňském kraji - mobilní testovací týmy

Seznam mobilních poskytovatelů, kteří mají Povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení na území Plzeňského kraje k provádění testování na přítomnost antigenu COVID-19.

Očkovací portál občana

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování. Tento očkovací portál, který je součástí modulu „Očko“ Informačního systému infekčních nemocí, hodlá v budoucnu nabídnout kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti infekčním nemocem.

Seznam odběrových míst k testování na onemocnění COVID-19

Seznam odběrových míst a zjednodušení přístup do rezervačních systémů odběrových míst, které se v Plzeňském kraji zabývají testováním na onemocnění COVID-19 (PCR nebo antigenní testy).