COVID-19

Zjednodušení přístupu pro praktické lékaře při testování na onemocnění COVID-19

Pro zjednodušení přístupu praktickým lékařům při objednávání na testování na onemocnění COVID-19. Tyto odkazy jsou určeny pro praktické lékaře, event. pacienty s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře.

Algoritmus KS Covid MZ k volbě vhodných osobních ochranných pracovních pomůcek

Doporučení k používání osobních ochranných pracovních pomůcek pro zdravotnická zařízení v případě epidemie

Linka kolegiální podpory určená pro telefonickou psychosociální pomoc zdravotnickým pracovníkům v ČR

Linka nabízí bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, podporu při zvládání stresové zátěže, obav, frustrace či třeba emocí. Kolegiální telefonická podpora tak dává prostor v klidu hovořit s profesním kolegou, který ví, co práce ve zdravotnictví obnáší. Podporu zajištují zdravotničtí peeři a psychologové SPIS. Linka je anonymní a hovory nejsou monitorovány.

Upozornění pro praktické lékaře pro dospělé

Postup týkající se laboratorního vyšetření na COVID-19 indikovaného praktickým lékařem.

Aktuální informace o čínském koronaviru 2019-nCoV

Jak se zachovat po příletu z asijských oblastí? Kde najít aktuální informace?