COVID-19

Zjednodušení přístupu pro praktické lékaře při testování na onemocnění COVID-19

Pro zjednodušení přístupu praktickým lékařům při objednávání na testování na onemocnění COVID-19. Tyto odkazy jsou určeny pro praktické lékaře, event. pacienty s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře.

Linka kolegiální podpory určená pro telefonickou psychosociální pomoc zdravotnickým pracovníkům v ČR

Linka nabízí bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, podporu při zvládání stresové zátěže, obav, frustrace či třeba emocí. Kolegiální telefonická podpora tak dává prostor v klidu hovořit s profesním kolegou, který ví, co práce ve zdravotnictví obnáší. Podporu zajištují zdravotničtí peeři a psychologové SPIS. Linka je anonymní a hovory nejsou monitorovány.

COVID-19 - Plzeňský kraj vyzývá dobrovolníky ze všech oblastí

Plzeňský kraj v této mimořádné situaci související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě vyzývá všechny osoby ochotné pomoci jako dobrovolníci.