Členové Bezpečnostní rady PK zhlédli cvičení odvodů vojáků a aktivních záloh

obrazek
18. května 2023 14:45, aktualizováno 19. května 2023 09:06, Ing. Helena Frintová

Bezpečnostní rada Plzeňského kraje zasedla ve čtvrtek 18. května ke svému jednání v Horšově. Před samotným jednáním se ale její členové zúčastnili cvičení zaměřeného na prověření systému odvodů s názvem „ODVODNÍ ŘÍZENÍ 2023“, které se konalo za řízení Krajského vojenského velitelství Plzeň v Klatovech. Cvičení mělo za cíl prověřit proveditelnost odvodního řízení dle zpracovaných plánů.

Hejtman kraje Rudolf Špoták konstatoval, že stále trvající konflikt na Ukrajině zcela zřetelně ukázal potřebu být připraven na veškeré situace, které mohou někdy v budoucnu nastat a zajistit, aby vše probíhalo hladce a bez problémů. „Odvod jako taký je posouzení způsobilosti, neznamená to tedy, že bude posuzovaný ihned povolán do služby,“ upozornil.

Během svého zasedání v Horšově se pak Bezpečnostní rada věnovala bezpečnostní situaci v kraji, statistice činnosti ZZS PK za uplynulý rok a projednala stav připravenosti kraje před povodněmi. Tuto zprávu přednesl vedoucí odboru životního prostředí KÚ PK Mgr. Martin Plíhal, který po shrnutí všech faktů prohlásil, že důležité pro zajištění adekvátní reakce na vzniklou situaci je, mimo jiné, i získávání průběžných informací ze srážkoměrů a hladinoměrů, rozmístěných na celém území kraje. Hejtman kraje Rudolf Špoták v této souvislosti konstatoval, že si je vědom, že povodně v minulých letech již několikrát, někdy s větší, někdy s menší intenzitou, zasáhly Plzeňský kraj a věří, že prováděná opatření povedou ke snížení jejich případných následků.

Členové bezpečnostní rady se poté seznámili s informacemi o objektech zařazených do skupiny A a B dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, a také s projektem Bezpečný kraj. V rámci jeho projednávání Rudolf Špoták vyzdvihl spolupráci s Policií ČR zejména při uvádění jednotlivých bezpečnostních projektů sloužících ke zlepšení pocitu bezpečí občanů v kraji do života.
Všechny složky IZS deklarovaly svoji připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací.


Galerie