Zveřejnění informací dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády č. 689 ze dne 11. září 2013 provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2015 na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje

obrazek
26. února 2016 12:11, aktualizováno 11. února 2022 14:51,

V souvislosti s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády č. 689 ze dne 11. září 2013 zveřejňuje Krajský úřad Plzeňského kraje, jako kontrolní orgán informace o výsledku kontrolní činnosti.

Souhrnná zpráva podává přehled o výsledcích kontrol provedených jednotlivými odbory krajského úřadu jako kontrolujícími.

Soubory ke stažení