Zrušení výzvy veřejné zakázky VZ 198

obrazek
31. října 2014 14:53, aktualizováno 13:53, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Dodávka technologického zařízení projektu – ICT vybavení, kancelářské zařízení a zařízení pro grafickou, animační a fotografickou práci" Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33.

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 198 byla vyhlášena v termínu od 8. 10. 2014 do 24. 10. 2014.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení, kancelářského zařízení, zařízení pro grafickou a fotografickou práci a příbuzného software. Předmět zakázky je rozdělen do 7 částí, přičemž nabídky lze podávat i jednotlivě.

V příloze článku jsou dokumenty výsledek výzvy a rozhodnutí o zrušení výběrového řízení.

Veškeré dokumenty k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou uveřejněny také na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3067.html.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení