Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji

obrazek
26. července 2019 13:08, aktualizováno 30. července 2019 11:00, Ing. Jana Němečková

 

Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji

Cílem projektu financovaného z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, primární oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby, bylo zpracování digitálního povodňového plánu Plzeňského kraje a 14 digitálních povodňových plánů obcí s rozšířenou působností. V rámci projektu došlo k modernizaci a rozšíření systému povodňové služby spočívající v instalaci 36 kusů hladinoměrů a 75 kusů srážkoměrů. Součástí modernizace monitorovacích zařízení je také centrální systém pro sběr, ukládání a vyhodnocování naměřených údajů.

Stav projektu: ukončený
Ukončení udržitelnosti projektu: 30. 8. 2018
Ukončení realizace projektu: 30. 8. 2013
Celkové náklady projektu: 17 872 908 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 17 465 083 Kč
Výše podpory:  15 718 574,70  Kč