Zkvalitnění území obora Horšov – zvýšení biodiverzity

obrazek
02. července 2019 13:22, aktualizováno 29. října 2019 14:10, Ing. Jana Němečková

Zkvalitnění území obora Horšov – zvýšení biodiverzity

Cílem projektu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblasti 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny byla realizace opatření vedoucích ke zvýšení biodiverzity na území obory Horšov v k.ú. Polžice, Srby, Horšov. V rámci realizace akce byly obnoveny funkce přírodního náhonu, který přivádí vodu z řeky Radbuzy a dotuje stávající vodní plochy v území obory Horšov. Zároveň byly v Horšovské oboře vytvořeny dvě tůně s rozsáhlým litorálním pásmem.

Stav projektu: udržitelnost
Ukončení udržitelnosti projektu: 30. 9. 2025
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2015
Celkové náklady projektu: 5 694 297,19 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 5 694 297,19 Kč
Výše podpory: 5 124 867,30 Kč