Zkušební (testovací) provoz instalovaných zařízení

obrazek
10. května 2013 13:30, aktualizováno 29. října 2019 13:53, Ing. Milan Janko

V rámci projektu "Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji", část Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů, byly instalovány jednotlivé monitorovací stanice. U všech zařízení proběhla kontrola instalace, monitorovací zařízení jsou funkční, v současné době probíhá zkušební (testovací) provoz.