ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE

09. března 2017 Ing. Milena Nová

ZÁVĚREČNÝ ÚČET je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu: /zaverecny-ucet-plzenskeho-kraje a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Odbor ekonomický, Oddělení rozpočtu a financování.