Závěrečná konference Globálních grantů Plzeňského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

obrazek
25. května 2015 17:38, aktualizováno 16:38, Mgr. Barbora Horáčková

Plzeňský kraj je v roli zprostředkovatele finanční podpory účelově určené na rozmanité podoby vzdělávání na území našeho kraje od roku 2008. Peníze z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost se rozdělovaly naposledy v roce 2013. Letos realizace všech projektů financovaných ze sedmi globálních grantů končí. Kraj během osmi let rozdělil mezi 209 grantových projektů více než 737 milionů korun.

Program konference byl zaměřen na všechny čtyři oblasti podpory globálních grantů. V prioritní ose 1, která je věnována počátečnímu vzdělávání, se jedná o oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3, přičemž v každé z nich se jedná o globální granty dva, které byli / jsou realizovány v letech 2008 – 2013 (4 kolové výzvy) a 2011 – 2015 (2 kolové výzvy). V prioritní ose 3 je globální grant zaměřen na další vzdělávání jde o oblast podpory 3.2 a je v realizaci po období 2009 - 2015.

Názvy globálních grantů jsou:
1.1          „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji“ a „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji II
1.2          „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji“ a „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji II
1.3          „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji“ a „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II
3.2          „Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji

Finanční prostředky rozdělené v jednotlivých globálních grantech:

Globální grant / oblast podpory

rozděleno

počet realizovaných grantových projektů

první

1.1

206.411.664,38 Kč

59

druhý

1.1

126.988.028,24 Kč

29

první

1.2

73.311.074,85 Kč

19

druhý

1.2

40.046.507,62 Kč

10

první

1.3

75.360.519,38 Kč

20

druhý

1.3

47.191.284,99 Kč

15

 

3.2

167.842.901,76 Kč

57

CELKEM

737.151.981,22 Kč

209

V červnu se uzavřou globální granty v prioritní ose 1 OP VK a do konce roku skončí také poslední globální grant z prioritní osy 3.

Závěrečná konference se konala v sále SOU elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56, za účasti zástupců úspěšných příjemců dotací a dalších hostů. Účastníky konference pozdravil náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Jiří Struček. O realizaci globálních grantů ve všech čtyřech oblastech podpory za období od roku 2008 dosud referoval Ing. Karel Holan, pověřený zastupováním vedoucího Oddělení řízení OPVK Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK. Z pohledu Řídícího orgánu práci Plzeňského kraje v roli Zprostředkujícího subjektu zhodnotil vedoucí oddělení koordinace zprostředkujících subjektů, Odbor 41 MŠMT pan Ing. Jiří Znamenáček. O novém evropském dotačním programu přítomné informovala Ing. Dana Pražáková, Ph.D. z oddělení koncepce operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT.
Stěžejní v programu konference byly prezentace úspěšných příjemců dotace. Vybraní řešitelé grantových projektů seznámili přítomné s jejich obsahem, výstupy a výsledky.
Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0011
Název: Podporou technického a přírodovědného vzdělávání ke zvýšení motivace žáků
Příjemce: Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň,
Klatovská 200 G


Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/02.0050
Název:            Venkovská krajina pod drobnohledem
Příjemce:         Občanské sdružení Ametyst

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.31/02.0019
Název:             Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků
Příjemce:         Západočeská univerzita v Plzni

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.47/02.0017
Název:             Šumava, českou přírodou krok za krokem – další vzdělávání učitelů přírodovědných oborů na základních školách v Plzeňském kraji
Příjemce:         TPMC s.r.o.

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/04.0007
Název:             Zpracování vzdělávacích programů a vyškolení lektorů pro oblast laserových technologií
Příjemce:         PYRGOS, spol. s r.o.

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/05.0046
Název:             Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje
Příjemce:         Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace (Tachov)

Závěrečné slovo patřilo vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK JUDr. Jaroslavě Havlíčkové, MBA.
Zpestřením programu konference byla burza výstupů a produktů grantových projektů.
V příloze článku naleznete fotogalerii Závěrečné konference.

Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015
Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015
Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015
Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015
Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015
Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015
Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015
Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015  Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015
Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015
Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015
Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015
Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015 Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015
Závěrečná konference GG PK OPVK_5. 5. 2015