Západočeské baroko

obrazek
25. října 2019 12:11, aktualizováno 11:11, Bc. Filip Beránek DiS.

Západočeské baroko je unikátní projekt Plzeňského kraje, který nabízí všem zájemcům možnost poznat historické barokní dědictví spjaté s regionem a zároveň prožít toto období všemi smysly do hloubky a do krásy.

Stěžejní část projektu Západočeské baroko představuje návštěvnicky oblíbený Letní barokní festival, jehož hlavní osu tvoří 8 komponovaných slavností ve významných barokních lokalitách Plzeňského kraje. Program doplňuje řada doprovodných akcí - koncerty, divadla, poutní mše a oslavy, kulturní akce v areálech barokních památek či nastudování a uvedení barokní opery. Návštěvníci si mohou poslechnout barokní hudbu, navštívit noční prohlídku vybrané památky, ochutnat barokní menu nebo přivonět k vůním tak typickým pro tuto dobu. Oku nepochybně zalahodí i ohňostroj, který tehdy vypadal úplně jinak než dnes.

Odborné pracoviště Centrum baroka naleznete v Mariánské Týnici v Muzeu a galerii severního Plzeňska a je určeno odborné i laické veřejnosti. Cílem je vytvářet studijní zázemí pro poznání baroka, pomáhat při jeho prezentaci a organizovat programy, které budou mít vzdělávací, osvětový a dokumentační ráz. Centrum pořádá pravidelné cykly přednášek „Za poznáním baroka“ a shlédnout zde můžete také stálou expozici „Baroko a jeho svět“. 

Stále přetrvává názor na baroko jako „dobu temna", tak jak ji popsal v některých svých dílech Alois Jirásek.  Projekt „Západočeské baroko“ si klade za cíl tento náhled změnit a přinést poznání o bohatém společenském a kulturním životě nejen ve šlechtických sídlech, ale i u prostého lidu v "podzámčí".

Veškeré informace ohledně Západočeského baroka včetně programu Letního barokního festivalu naleznete na www.zapadoceskebaroko.cz.