Zaměstnanci Plzeňského kraje a dobrovolníci

26. ledna 2015 15:50, aktualizováno 14:50, JUDr. Ivana Houšková

Žádost o sdělení následujících informací (KÚPK - Krajský úřad Plzeňského kraje k otázkám připojil odpovědi):

 

  1. Kdo platí zaměstnance a zaměstnankyně Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje? Plzeňský kraj.
  2. Má Plzeňský kraj a Krajský úřad Plzeňského kraje nějaké dobrovolníky či dobrovolnice? Pokud ano, prosím o sdělení jejich počtu. Plzeňský kraj ani KÚPK nemají dobrovolníky.
  3. Plné texty všech smluv a jejich dodatků, které Plzeňský kraj a Krajský úřad Plzeňského kraje uzavřeli od 1. 1. 2010 do 10. 1. 2015 s panem Mgr. Jiřím Leščinským, který je podle internetových stránek Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/eos/osoba/235) ředitelem úřadu. Plzeňský kraj ani KÚPK neuzavřely s Mgr. Jiřím Leščinským ve Vámi zvoleném období smlouvu či dodatek k ní.