Zajištění opatření zabraňující vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou na území na území Plzeňského kraje

13. května 2008 12:11, aktualizováno 07. ledna 2022 08:09, Mgr. Jan Karásek

Plzeňský kraj zajišťuje dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, v platném znění, na svém území opatření zabraňující vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou. Za tímto účelem uzavírá smlouvy s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb, jejichž předmětem je zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou.

Soubory ke stažení