Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující počet prohraných soudních sporů ORR KÚPK

06. prosince 2018 16:17, aktualizováno 15:17,

Dne 19. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 4. 12. 2018.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace, citujeme:

„1. Kolik z celkových 87 prohraných soudních sporů za zmiňované období, tedy od 1.1.2015 do 31.10.2018 vedl a prohrál ORR KÚ PK, když mu bylo uloženo hradit náklady řízení nebo jistinu.

2. Kolik z celkových 87 prohraných soudních sporů za zmiňované období, tedy od 1.1.2015 do 31.10.2018 vedl a prohrál ORR KÚ PK, i když mu nebylo uloženo hradit náklady řízení nebo jistinu. )“

K podané žádosti KÚPK sdělil následující:

1) Za období od 1. 1.2015 do 31. 10. 2018 vedl a prohrál odbor regionálního rozvoje KÚPK celkem 31 soudních sporů, ve všech těchto soudních sporech bylo KÚPK uloženo uhradit náhradu nákladů řízení. V roce 2015 se jednalo o 14 soudních sporů, v roce 2016 o 8 soudních sporů, v roce 2017 o 6 soudních sporů a za období od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018 se jedná o 3 soudní spory.

2) Jak již bylo uvedeno výše ORR KÚPK vedl 31 z celkem 87 prohraných soudních sporů a ve všech těchto prohraných soudních sporech bylo KÚPK uloženo uhradit náklady soudního řízení.