Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se sdělení statistiky zahájených řízení a uložených pokut za porušení mlčenlivosti poskytovatelům zdravotních služeb

11. března 2015 09:57, aktualizováno 08:57,

V žádosti o informace ze dne 3. března 2015 je požadováno dle zákona č. 106/1999 Sb. sdělení statistiky zahájených řízení a uložených pokut za porušení mlčenlivosti poskytovatelům zdravotních služeb dle ustanovení § 117 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“), a to v období 2013, 2014 a 2015.

1. Kolik správních řízení pro správní delikt dle ustanovení § 117 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb. bylo zahájeno KÚPK v letech 2013, 2014 a 2015 (k datu vyřízení žádosti, tj. 10. března 2015)?

2. Kolik sankcí pro správní delikt dle ustanovení § 117 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., bylo uloženo KÚPK v letech 2013, 2014 a 2015 (k datu vyřízení žádosti, tj. 10. března 2015)?

3. Pokud byly uloženy sankce pro výše uvedený správní delikt, kolik z nich nabylo právní moci a kolik z nich bylo zrušeno či změněno odvolacím orgánem?

4. Pokud byly uloženy sankce pro výše uvedený správní delikt , je požadován jejich stručný popis v anonymizované podobě.

Poskytnuté informace:

Ad 1) KÚPK nezahájil žádné správní řízení pro spáchání správního deliktu podle ustanovení § 117 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb.

Ad 2) KÚPK neuložil žádnou sankci za spáchání dleiktu dle ustanovení § 117 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb.

Ad 3) KÚPK neuložil žádnou sankci za výše uvedený správní delikt.

Ad 4) KÚPK neuložil žádnou sankci za výše uvedený správní delikt.

Soubory ke stažení