Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., týkající se přestupkového řízení

16. října 2014 13:14, aktualizováno 12:14,

Dne 10. 10. 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informaci:

Jaké podklady a důkazy použil správní orgán k zahájení řízení o přestupku a kdy k zahájení řízení došlo?

K výše položené otázce sdělujeme:

Řízení vedené pod č.j.: PK/45/2013 Komisí pro projednávání přestupků města Všeruby (dále jen „přestupková komise“) bylo zahájeno dne 29. 1. 2014 (přičemž přestupkové komisi bylo doručeno dne 19. 12. 2013). Podkladem pro zahájení řízení bylo oznámení přestupku Policií ČR, Obvodním oddělením Úněšov, č.j.: KRPP-181212-10/TČ-2013-031120-SY (a to včetně přiloženého spisového materiálu).