Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., týkající se přestupkového řízení

13. října 2014 15:11, aktualizováno 15:16,

Dne 2. 10. 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace týkající se jeho řízení o přestupku a to před přestupkovou Komisí města Všeruby.

Na požadované informace bylo žadateli KÚPK odpovězeno a to zasláním „Poskytnutí informací“ ze dne 13. 10. 2013, č.j. KDS/4191/14.