Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se předložených odvolání a stížností dle zákona č. 106/1999 Sb., KÚPK obcemi (jejich orgány)

24. června 2015 08:29, aktualizováno 27. ledna 2016 10:41,

Dne 9. 6. 2015 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím „žádost o poskytnutí informací“, konkrétně pak:

 

1. Kolik odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace bylo  předloženo obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)?

2. Kolik stížností na postup při vyřizování žádostí o informace bylo předloženo obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16a odst. 5 zákona Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu?

3. V kolika případech bylo o odvoláních proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace předaných obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16 odst. 2 zákona rozhodnuto:

a) tak, že odvolání se zamítá a rozhodnutí povinného subjektu se potvrzuje?

b) jiným výrokem rozhodnutí než zamítnutím odvolání a potvrzením rozhodnutí povinného subjektu?

4. V kolika případech bylo o stížnostech na postup při vyřizování žádostí o informace předložených obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16a odst. 5 zákona rozhodnuto

a) způsobem uvedeným v § 16a odst. 6 písm. a) zákona?

b) způsobem uvedeným v § 16a odst. 6 písm. b) zákona?

c) způsobem uvedeným v § 16a odst. 6 písm. c) zákona (v případech týkajících se výkonu přenesené působnosti obce?)

d) způsobem uvedeným v § 16a odst. 7 písm. a) zákona?

e) způsobem uvedeným v § 16a odst. 7 písm. b) zákona?

f)  způsobem uvedeným v § 16a odst. 7 písm. c) zákona?

5. Které úřední osoby vyřizovaly jménem Krajského úřadu Plzeňského kraje odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  předložená obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16 odst. 2 zákona a které úřední osoby vyřizovaly jménem tohoto úřadu stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace předložené obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16a odst. 5 zákona?

6. Kolik odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  předložených obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16 odst. 2 zákona, se týkalo práva člena zastupitelstva obce na informace dle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a jednalo se tedy o případ, kdy při vyřizování žádosti včetně odvolání bylo postupováno dle zákona podpůrně?

7. Kolik stížností na postup při vyřizování žádostí o informace předložených obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16a odst. 5 zákona Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu se týkalo práva člena zastupitelstva obce na informace dle § 82 písm. c) zákona o obcích a jednalo se tedy o případ, kdy při vyřizování žádosti včetně stížnosti bylo postupováno dle zákona podpůrně?

 

K výše položeným dotazům bylo sděleno následující:

 1. V roce 2013 bylo KÚPK předloženo 10 odvolání oproti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, v roce 2014 – 18 odvolání oproti rozhodnutí, v roce 2015 – 8 odvolání oproti rozhodnutí.

 

 1. V roce 2015 bylo podáno 21 stížností na postup při vyřizování žádostí o informace, v roce 2014 - 48, v roce 2013 – 24.

 

 1. O odvoláních bylo rozhodnuto:
 1. odvolání se zamítá a rozhodnutí povinného subjektu se potvrzuje:

 v roce 2013 – 2x, 2014 – 11x, 2015 – 2x

 1. jiným výrokem rozhodnutí než zamítnutím odvolání a potvrzením rozhodnutí   povinného subjektu:

2013 – 7x, 2014 – 7x, 2015 – 6x

 1. O stížnostech na postup při vyřizování žádosti o informace předložených obcemi KÚPK  bylo rozhodnuto:

 

a)  dle § 16 a odst. 6 písm. a) zákona: 2013 – 2x, 2014 – 5x, 2015 - 1x

 1. dle § 16 a odst. 6 písm. b) zákona: 2013 – 8x, 2014 – 12x, 2015 – 6x

 

 1. dle § 16 a odst. 6 písm. c) zákona: 0

 

 1. dle § 16 a odst. 7 písm. a) zákona: 2013 – 2x, 2014 – 1x, 2015 – 2x

 

 1. dle § 16 a odst. 7 písm. b) zákona: pouze 1x v roce 2013

 

 1. dle § 16 a odst. 7 písm. c) zákona 2013 – 5x, 2014 – 10x, 2015 – 3x

 

 1. JUDr. Ivana Houšková, Mgr. Gabriela Petrášová, Mgr. Jana Fikarová, Mgr. Klára Červenková, Ing. Milan Šustr, Mgr. Jaroslava Vlková

 

 1. Pouze 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace předložených obcemi KÚPK se týkalo práva člena zastupitelstva obce dle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.

 

 1. Pouze 1 stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace předložených obcemi KÚPK se týkala práva člena zastupitelstva obce dle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.