Vzor hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku a vzor veřejné vyhlášky o jeho zpřístupnění k nahlédnutí.

obrazek
05. ledna 2012 12:03, aktualizováno 11. února 2012 08:04, Mgr. Irena Sinkulová

Zákonem č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony, bylo doplněno ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že správce poplatku může vyměřit místní poplatek nejen platebním výměrem, ale rovněž hromadným předpisným seznamem.

 

Ministerstvo financí, Odbor 26, vydal vzor hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku a vzor veřejné vyhlášky o jeho zpřístupnění k nahlédnutí.

 

Uvedené vzory naleznete v připojené příloze.

Soubory ke stažení