Vzdělávací seminář Krajské rady Svazu tělesně postižených

obrazek
05. října 2017 13:28, aktualizováno 12:28, Hana Maroušková

Krajská rada Svazu tělesně postižených v České republice pořádala ve středu 4. října v Hrádku u Sušice pro své členy vzdělávací seminář.

Jednání se zúčastnili hosté ze správní rady Svazu tělesně postižených z Prahy, za Plzeňský kraj se této akce zúčastnil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

Náměstek hejtmana přítomné pozdravil a shrnul základní teze sociální politiky současné Vlády ČR, zmínil zvýšení minimální mzdy a valorizaci důchodů, která bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun. Dále zmínil, že důchodový účet bude příští rok poprvé po deseti letech v plusu. Podle předpokladů bude na pojistném v příštím roce vybráno o devět miliard korun víc, než bude vyplaceno na důchodech. Zdeněk Honz konstatoval: „Plzeňský kraj je jedním ze dvou krajů, který podporuje činnost tělesně a zdravotně postižených občanů a každoročně vyhlašuje Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné.“

Krajská organizace má v Plzeňském kraji 2 300 členů, kteří se sdružují v 5 okresních organizacích a 23 místních organizacích. Pozvaní předsedové a hospodáři z jednotlivých organizací během semináře zhodnotili činnost a aktivitu členů, projednali přípravu na volby a sjezd STP v roce 2018, připomínkovali možnou úpravu Stanov STP, zabývali se zajišťováním rekondičních pobytů a závěrem jednání byly projednány vize vývoje svazu do příštích let.

 Fotogalerie: