Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu VZ 198 Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

obrazek
08. října 2014 10:45, aktualizováno 09:47, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Dodávka technologického zařízení projektu – ICT vybavení, kancelářské zařízení a zařízení pro grafickou, animační a fotografickou práci".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu je vyhlášena od 8. 10. 2014. Její uzávěrka je stanovena na 24. 10. 2014, 14.00 hodin.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení, kancelářského zařízení, zařízení pro grafickou a fotografickou práci a příbuzného software. Předmět zakázky je rozdělen do 7 částí, přičemž nabídky lze podávat i jednotlivě. Případné dodatečné informace budou poskytovány na základě písemného požadavku zaslaného nejpozději 4 dny před ukončením lhůty pro podávání nabídek.

V příloze článku naleznete znění výzvy a zadávací dokumentaci s přílohami.

Veškeré dokumenty k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou uveřejněny také na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/profile_display_98.html.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení