Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu VZ 193 zadavatele Bohemia Training Institut s.r.o.

obrazek
04. července 2014 09:16, aktualizováno 20. srpna 2014 07:24, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Výběr dodavatele interaktivní tabule a IT včetně SW a zaškolení".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu je vyhlášena od 4. 7. 2014. Zveřejněním Dodatečných informací č. 2 byla její uzávěrka z původního termínu 18. 7. 2014, 12.00 hodin prodloužena do 1. 8. 2014, 12 hodin.

Předmětem veřejné zakázky, která je rozdělena na části, je dodávka interaktivní tabule včetně zaškolení a dataprojektor v části první a dodávka 12 ks notebooků včetně operačního systému a antivirového programu, 1 ks videokamery a 1 ks tabletu včetně zaškolení uživatelů v části druhé. Je možné podávat samostatnou nabídku na jednotlivé části.

V příloze článku naleznete výzvu s přílohami. 

Dne 15. 7. 2014 zadavatel zveřejnil Dodatečné informace č. 1.

Dne 18. 7. 2014 zadavatel zveřejnil Dodatečné informace č. 2.

Dne 23. 7. 2014 zadavatel zveřejnil Dodatečné informace č. 3.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení