Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 191 zadavatele S-COMP Centre CZ s.r.o.

obrazek
09. června 2014 09:19, aktualizováno 08:19, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu je opakovaně vyhlášena od 9. 6. 2014. Její uzávěrka je stanovena na 27. 6. 2014, 10.00 hodin.

Předmětem zakázky je dodávka softwaru pro výrobu elektronických kurzů (nástroj na tvorbu animované vektorové grafiky; profesionální software na střih a zpracování videa; profesionální bitmapový grafický editor; nástroj na zachytávání dění na obrazovce a tvorbu e-learningového obsahu). Bližší specifikace zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci, jež je 4. přílohou výzvy.

Plné znění výzvy a její přílohy naleznete v příloze článku.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení