Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 190 Církevní střední odborné školy Spálené Poříčí

obrazek
05. června 2014 08:31, aktualizováno 07:29, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Nákup výpočetní techniky".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu je vyhlášena od 5. 6. 2014. Její uzávěrka je stanovena na 20. 6. 2014, 10.00 hodin.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (hardware a software) a příslušenství dle specifikace a v požadovaném množství dle specifikační tabulky, jež je přílohou č. 1 výzvy.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentaci s přílohami naleznete v příloze článku.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení