Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 188 obecně prospěšné společnosti Úhlava

obrazek
19. května 2014 09:24, aktualizováno 08:25, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Pořízení vybavení (ICT) pro další vzdělávání v oblasti EVVO".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu je vyhlášena od 19. 5. 2014. Její uzávěrka je stanovena na 6. 6. 2014, 9.00 hodin.

Předmět zakázky podrobně specifikuje samostatná zadávací dokumentace, kterou zadavatel poskytne uchazeči na základě elektronické žádosti zaslané na e-mailovou adresu hnojska@uhlava.cz.

V příloze článku naleznete text výzvy.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení