Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 183 Regionálního vzdělávacího a informačního střediska, příspěvkové organizace

obrazek
22. dubna 2014 09:26, aktualizováno 08:26, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Dodávka PDA (osobního digitálního pomocníka)".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu je vyhlášena od 22. 4. 2014. Její uzávěrka je stanovena na 12. 5. 2014, 9.00 hodin.

Předmětem zakázky je dodávka odolného polního počítače, který je vybavený vysoce citlivým GPS přijímačem, včetně dopravy, pro potřeby grantového projektu. Bližší specifikace zakázky je uvedena ve výzvě, zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentaci s přílohami naleznete v příloze článku.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení