Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 181 zadavatele ABS WYDA, s.r.o.

obrazek
07. dubna 2014 11:24, aktualizováno 10:24, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "dodávka výpočetní techniky".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu je vyhlášena od 4. 4. 2014. Její uzávěrka je stanovena na 21. 4. 2014, 12.00 hodin.

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky (notebooky) a softwaru (balíky kancelářských programů) dle bližší specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentaci s přílohami naleznete v příloze článku.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory mimo jiné z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení