Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 179 zadavatele UNO PRAHA, spol. s r. o.

obrazek
20. března 2014 17:04, aktualizováno 16:04, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Dodávka ICT techniky a dalšího zařízení".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu je vyhlášena od 20. 3. 2014. Její uzávěrka je stanovena na 2. 4. 2014, 10.00 hodin.

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky a dalšího zařízení (notebooky, PC sestava, kancelářský balík, multifunkční zařízení dataprojektor, projekční plátno, vizualizér, interaktivní tabule), včetně dopravy na místo dodání a instalace komponent a softwaru pro potřeby realizace dvou grantových projektů. Bližší specifikace zakázky je uveden a v zadávací dokumentaci.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentaci naleznete v příloze článku.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení