Využívání údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel

obrazek
26. března 2014 08:19, aktualizováno 07:19, Mgr. Irena Sinkulová

Ministerstvo vnitra ČR společně se Správou základních registrů připravilo pro potřeby obcí službu umožňující hromadný výdej údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel. Počínaje dnem 10. března 2014 je obcím tato služba k dispozici prostřednictvím elektronického formuláře „Žádost o využití údajů z Registrů obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel“.

Předmětný formulář a návod k jeho vyplnění naleznete na Portálu veřejné správy:

http://portal.gov.cz/portal/publikujici/jjqjqih/agendy/13721.html

Pro potřeby obcí byl vytvořen podrobný manuál, který naleznete na portálu Správy základních registrů:

http://www.szrcr.cz/obcim-se-zjednodusi-ziskavani-udaju-z-registru-obyvatel-a-z

Soubory ke stažení