Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 199

obrazek
12. ledna 2015 17:45, aktualizováno 16:45, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Dodávka technologického zařízení projektu – ICT vybavení, kancelářské zařízení a zařízení pro grafickou, animační a fotografickou práci – 2. vyhlášení", Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33.
Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 199 byla vyhlášena v termínu od 14. 11. 2014 do 1. 12. 2014.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení, kancelářského zařízení, zařízení pro grafickou a fotografickou práci a příbuzného software. Předmět zakázky je rozdělen do 7 částí, přičemž nabídky bylo možno podávat i jednotlivě.

V příloze článku naleznete výsledek výzvy, zápis o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o zrušení částí zakázky A, C, D a E, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího uchazeče částí zakázky B, F, G a kupní smlouvy ke částem B, F, G veřejné zakázky.

Veškeré dokumenty k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou uveřejněny také na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/profile_display_98.html.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení