Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 195

obrazek
09. září 2014 13:57, aktualizováno 12:57, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Tvorba odborných filmů a animací" zadavatele UNO PRAHA, spol. s r. o..

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 195 byla vyhlášena v termínu od 4. 8. 2014 do 18. 8. 2014.

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření výukových filmů a animací pro výuku teoretické části s interaktivními prvky a pro e-learningovou přípravu v rámci kombinované výuky. Dále se také jedná o úpravy již vytvořených filmů a animací pro potřebu inovované výuky v rámci projektu.

V příloze článku naleznete výsledek výzvy, zápis o posouzení a hodnocení nabídek a smlouvu o dodávce služeb.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení