Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 193

obrazek
20. srpna 2014 08:45, aktualizováno 09. září 2014 12:12, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Výběr dodavatele interaktivní tabule a IT včetně SW a zaškolení" zadavatele Bohemia Training Institut s.r.o..

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 193 byla vyhlášena od 4. 7. 2014 do prodlouženého termínu 1. 8. 2014.

Předmětem veřejné zakázky, která je rozdělena na části, je dodávka interaktivní tabule včetně zaškolení a dataprojektor v části první a dodávka 10 ks notebooků včetně operačního systému a antivirového programu, 1 ks videokamery a 1 ks tabletu včetně zaškolení uživatelů v části druhé. Je možné podávat samostatnou nabídku na jednotlivé části.

V příloze článku naleznete výsledek výzvy a kupní smlouvu k části 1. Část 2 byla zrušena.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení