Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 186

obrazek
30. května 2014 17:02, aktualizováno 18. února 2015 13:50, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Dodávka vybavení pro obor kosmetické služby pro SOU Domažlice (4. vyhlášení)" Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640.

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 186 byla vyhlášena v termínu od 6. 5. 2014 do 20. 5. 2014.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení pro obor kosmetické služby (pedikérské pilníky, skalpely, rašple, dezinfekční nádobka, pinzeta, horkovzdušný sterilizátor celokovových pedikérských nástrojů, pedikérské křeslo, přístroj na odstraňování rohové vrstvy kůže a péči o nehty, sada pedikérských fréz – plně kompatibilní s dodaným přístrojem), a to vše dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zakázka je dělena na dvě části, přičemž bylo možné podat nabídku samostatně pro jednotlivé části.

V příloze článku je zveřejněn výsledek výzvy a dále dokumenty: záznam z jednání hodnotící komise, rozhodnutí o vyloučení uchazeče z výběrového řízení v částech 1 a 2, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v částech 1 a 2 a kupní smlouvy k částem 1 a 2. Dokumenty k zakázce jsou zveřejněny také na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2542.html.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení