Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 185

obrazek
27. května 2014 11:08, aktualizováno 10:08, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Rámcová smlouva na tisk a výrobu propagačních a vzdělávacích materiálů a předmětů 2014" Krajského centra vzdělávání a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42.

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 185 byla vyhlášena v termínu od 2. 5. 2014 do 13. 5. 2014.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na tisk a výrobu propagačních a vzdělávacích materiálů a předmětů pro potřeby Krajského centra vzdělávání a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, a dvou grantových projektů realizovaných v rámci OPVK.

V příloze článku naleznete výsledek výzvy. Tento a další dokumenty k výběrovému řízení jsou dostupné bezplatně na profilu zadavatele:
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_39.html.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení