Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 183

obrazek
15. května 2014 10:16, aktualizováno 09:16, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Dodávka PDA (osobního digitálního pomocníka)" Regionálního vzdělávacího a informačního střediska, příspěvkové organizace.

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 183 byla vyhlášena v termínu od 22. 4. 2014. do 12. 5. 2014.

Předmětem zakázky je dodávka odolného polního počítače, který je vybavený vysoce citlivým GPS přijímačem, včetně dopravy, pro potřeby grantového projektu. Bližší specifikace zakázky je uvedena ve výzvě, zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

V příloze článku naleznete výsledek výzvy výběrového řízení, zápis o posouzení a hodnocení nabídek a kupní smlouvu.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení