Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 181

obrazek
19. května 2014 09:35, aktualizováno 08:35, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "dodávka výpočetní techniky" zadavatele ABS WYDA, s.r.o..

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 181 byla vyhlášena v termínu od 4. 4. 2014 do 21. 4. 2014.

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky (notebooky) a softwaru (balíky kancelářských programů) dle bližší specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

V příloze článku naleznete výsledek výzvy výběrového řízení, zápis o posouzení a hodnocení nabídek a smlouvu o dodání zboží.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory mimo jiné z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení