Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 179

obrazek
16. dubna 2014 10:47, aktualizováno 09. září 2014 11:18, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Dodávka ICT techniky a dalšího zařízení" zadavatele UNO PRAHA, spol. s r. o..

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 179 byla vyhlášena v termínu od 20. 3. 2014 do 2. 4. 2014.

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky a dalšího zařízení (notebooky, PC sestava, kancelářský balík, multifunkční zařízení dataprojektor, projekční plátno, vizualizér, interaktivní tabule), včetně dopravy na místo dodání a instalace komponent a softwaru pro potřeby realizace dvou grantových projektů.

V příloze článku je uveřejněn výsledek výzvy a smlouvy.

Dne 25. 8. 2014 zadavatel zveřejnil dodatky č. 1 k uzavřeným smlouvám, viz příloha článku.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení