Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 178

obrazek
16. dubna 2014 09:33, aktualizováno 13:44, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Zajištění ubytování, stravování a pronájem prostor pro školení v roce 2014 v rámci projektu CZ.1.07/1.3.47/02.0021 Osobní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji" zadavatele KCVJŠ, Plzeň, sady 5. května 42.

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 178 byla vyhlášena v termínu od 17. 3. 2014 do 31. 3. 2014.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění hotelového ubytování, stravování a pronájem konferenčních, resp. školících prostor pro činnosti v rámci výše jmenovaného grantového projektu ve městě Plzeň, dle specifikace ve výzvě.

V příloze článku naleznete výsledek výzvy, záznam o porovnání nabídek a smlouvu. Jmenované i další dokumenty k této veřejné zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2443.html

Tato veřejná zakázka je realizována pro příjemce finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení