Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 177

obrazek
07. května 2014 17:51, aktualizováno 16:51, Mgr. Barbora Horáčková

VZ 177 je součástí výzvy nadlimitní veřejné zakázky, jež je v dynamickém nákupním systému (dále jen DNS) na dodávky IT vybavení pro Plzeňský kraj označena jako Výzva 16 – březen 2014. Tato byla vyhlášena Centrálním nákupem Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, od 28. 2. 2014.

Předmětem VZ 177 je nákup IT techniky (notebooků, multifunkční černobílé tiskárny, setů klávesnice s myší a licencí operačního systému včetně dopravy na místo plnění, instalace, uvedení do provozu a případné zaškolení obsluhy) mimo jiné pro realizaci grantového projektu Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109, prostřednictvím DNS. Lhůta pro podávání předběžných nabídek končila 18. 3. 2014 v 10.00 hodin.

V příloze článku je uveřejněn výsledek výzvy. Písemná zpráva zadavatele spolu se třemi uzavřenými smlouvami je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2381.html.

Tato veřejná zakázka je realizována mimo jiné pro příjemce finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel.

Soubory ke stažení