Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 176

obrazek
07. dubna 2014 12:48, aktualizováno 11:48, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Nákup ICT a dalšího vybavení mimo DNS – Zkvalitňování výuky zemědělských a potravinářských oborů na SŠZP Klatovy (3. vyhlášení)" Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141.

Veřejná zakázka VZ 176 byla zahájena v otevřeném řízení dne 17. 2. 2014 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. Dne 18. 2. 2014 byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn Formulář Oznámení o zakázce. Lhůta pro podávání nabídek skončila 7. 3. 2014.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ICT a dalšího vybavení mimo dynamický nákupní systém Plzeňského kraje. Jedná se o dodávku projektorů, vizualizérů, kancelářských balíků programů, set interaktivní tabule, fotoaparát se stativem a kameru se stativem.

Výsledek výzvy je zveřejněn ve formuláři Oznámení o zadání zakázky ve Věstníku veřejných zakázek na následujícím odkazu:
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/485977.

V příloze článku naleznete Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Písemnou zprávu zadavatele.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení