Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 175

obrazek
07. května 2014 15:39, aktualizováno 16:24, Mgr. Barbora Horáčková

VZ 175 je součástí výzvy nadlimitní veřejné zakázky, jež je v dynamickém nákupním systému (dále jen DNS) na dodávky IT vybavení pro Plzeňský kraj označena jako Výzva 12 – VOŠ, OA, SZŠ, JŠ Klatovy. Tato byla vyhlášena Centrálním nákupem Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, od 6. 2. 2014.

Předmětem VZ 175 je nákup IT techniky pro realizaci tří grantových projektů Vyšší odborné školy, obchodní akademie, Střední zdravotnické školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 prostřednictvím DNS. Lhůta pro podávání předběžných nabídek končila 24. 2. 2014 v 10.00 hodin.

V příloze článku je uveřejněn výsledek výzvy. Písemná zpráva zadavatele spolu se třemi uzavřenými smlouvami  je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2339.html.

Tato veřejná zakázka je realizována pro příjemce finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel.

Soubory ke stažení