Výroční zprávy příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2017

obrazek
28. května 2018 07:36, aktualizováno 06:36, Ing. Josef Kuželka

Radě Plzeňského kraje je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem o plnění jejich úkolů, pro které byly zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě. V souladu s právními předpisy vypracovávají příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem za každý kalendářní rok výroční zprávu, která obsahuje komplexní informace o jejich činnosti.

Rada Plzeňského kraje na svém zasedání 21. 5. 2018 svým usnesením 2052/18 dne 21. 5. 2018 odsouhlasila výroční zprávy příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury. Odsouhlasené výroční zprávy jsou přílohami tohoto článku č. 1 – 12.

Soubory ke stažení