Výroční zprávy příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2016

obrazek
11. září 2017 12:47, aktualizováno 11:49, Ing. Josef Kuželka

Radě Plzeňského kraje je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem o plnění jejich úkolů, pro které byly zřízeny.
Proto Rada Plzeňského kraje na svém zasedání dne 22.05.2017 vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury za rok 2016 a svým usnesením č. 622/17 je odsouhlasila.

Soubory ke stažení