Výroční zprávy příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2015

obrazek
13. května 2016 12:16, aktualizováno 11:16, Ing. Josef Kuželka

Radě Plzeňského kraje je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem o plnění jejich úkolů, pro které byly zřízeny.
Proto Rada Plzeňského kraje na svém zasedání dne 25. 4. 2016 vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury za rok 2015 a svým usnesením č. 4699/16 je odsouhlasila.
Oproti roku 2014 klesl počet těchto příspěvkových organizací z 13 na 12, což bylo způsobeno spojením Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, příspěvkové organizace, se Západočeským muzeem v Plzni, příspěvkovou organizací, k 01.01.2015.
 

Soubory ke stažení