Výroční setkání vedoucích školních jídelen

15. dubna 2014 10:01, aktualizováno 09:01, Mgr. René Zeithaml

Ve středu 9. dubna 2014 se konalo na Krajském úřadě Plzeňského kraje setkání vedoucích školních jídelen u příležitosti oslav 50. výročí systému školního stravování.
Akce se konala za účasti vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje Jaroslavy Havlíčkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Evy Prokopové, ředitele Plzeňského inspektorátu ČŠI Pavla Honzíka a Jitky Krmíčkové, metodičky školního stravování MŠMT ČR.
Pro účastníky byla připravena prezentace, která mapovala školní stravování od jeho počátků až po současnost. Nechyběly ani dobové fotografie, ukázky částí vybavení školních kuchyní doplněné glosami ze starých kronik. Setkání provázela příjemná atmosféra
Vysoký počet zúčastněných vedoucích školních jídelen (80% pozvaných) byl důkazem toho, že školní stravování má své nezastupitelné místo ve školském systému.

Fotogalerie: