Vyřízení žádosti o přezkum veřejnoprávní smlouvy mezi spol. SAHM Imo, s.r.o., a Městským úřadem Nýřany, odborem výstavby

12. května 2017 14:54, aktualizováno 29. června 2017 13:00, JUDr. Ivana Houšková

Vyřízení žádosti o přezkum veřejnoprávní smlouvy mezi spol. SAHM Imo, s.r.o., a Městským úřadem Nýřany, odborem výstavby.

Bylo žádáno o sdělení, jak byla vyřízena žádost zapsaného spolku a to žádost ze dne 26. července 2016 o přezkum veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi spol. SAHM Imo, s.r.o., a Městským úřadem Nýřany, odborem výstavby. V případě, že Krajský úřad Plzeňského kraje („KÚPK“) vydával v této věci nějaké písemnosti, bylo žádáno o kopie veškerých takových písemností.

KÚPK poskytl jednu písemnost, ze které je zřejmé, jak byla KÚPK vyřízena žádost o přezkum veřejnoprávní smlouvy. Dokument není přiložen, neboť obsahuje osobní údaje třetích osob.