Vyhlášení soutěže "Technická olympiáda Plzeňského kraje"

obrazek
05. září 2019 10:01, aktualizováno 09:01, Alena Altmanová

Rada Plzeňského kraje
 vyhlašuje v souladu se záměrem Plzeňského kraje o podpoře technického vzdělávání a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni pod názvem

„Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Přihlášky do soutěže podávejte do 30. 9. 2019 v písemné nebo elektronické podobě Odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK.

Uzávěrka školního kola a odevzdání prací Západočeské univerzitě v Plzni do 13. 12. 2019.

Prezentace, vyhodnocení a ocenění prací se uskuteční 6. února 2020,
na Západočeské univerzitě v Plzni.

Soutěžní tým musí tvořit nejméně 2 žáci a maximálně 4 žáci  z jedné školy, pomoc jiných subjektů je zakázána.

Konzultace jsou povoleny ze strany pedagogického sboru dané školy
 a Západočeské univerzity v Plzni.

Kontaktní osoba:

 Alena Altmanová, email: alena.altmanova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 437

Soubory ke stažení